Cursos sobre Moodle

Possibilitats educatives en entorns virtuals i la seua aplicació per a l’ensenyament-aprenentatge del valencià. Creació i la tutorització de cursos virtuals en Moodle.

Aquest curs ofereix una visió de les característiques bàsiques de Moodle.

Taller per a conéixer les funcionalitats bàsiques d’aquest entorn virtual a través de pràctiques dirigides en les quals els participants es familiaritzaran amb el funcionament de la plataforma i amb la inserció, configuració i gestió de recursos i activitats.

Curs per a conèixer les possibilitats que l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge Moodle pot aportar a la innovació educativa en situacions presencials o en l'ensenyament a distància.

Taller per a conéixer les funcionalitats bàsiques d’aquest entorn virtual a través de pràctiques dirigides en les quals els participants es familiaritzaran amb el funcionament de la plataforma i amb la inserció, configuració i gestió de recursos i activitats.