Curs per a conèixer les possibilitats que l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge Moodle pot aportar a la innovació educativa en situacions presencials o en l'ensenyament a distància.